Padişah ve tabirci

Padişah ve tabirci

Padişah, bir gece rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü, yemek bile yiyemez hale geldiğini görür. Sıkıntı ve elem içinde uyanır. Vezirini çağırıp sarayın rüya tâbircisinin hemen huzuruna getirilmesini emir buyurur. Uyku sersemi tâbircibaşı, gözlerini oğuştura oğuştura padişahın yanına gelince, padişah beklemeden rüyasını anlatıp sorar:

Editor: Süperadmin
29 Ağustos 2021 - 20:52

Tâbircibaşı, bu rüya hayır mıdır, şer midir? Neye işarettir, hele bir söyle.

Tâbircibaşı biraz düşünür; sonra utana, sıkıla "şerdir, Padişahım" der.

Padişah yüzüne karşı böyle söylenmesine şaşırmış, adeta küçük dilini yutmuştur. Tâbirci devam eder:

Uzun yaşayacaksınız; ama ne yazık ki, bütün yakınlarınızın gözlerinizin önünde birer birer v-fat edip sizi yapayalnız bıraktıklarını göreceksiniz.

Bir an sessizlik olur; ardından padişah k-ükrer:

Tez atın şunu z-indana, f-elaket t-ellalığı yapmak neymiş öğrensin!

Tâbircibaşı, y-aka p-aça götürülüp z-indana atılır. Padişah bir başka tâbircinin bulunmasını emreder. Huzura getirilen ikinci tâbirciye de rüyasını anlatıp sorar:

"Hayır mıdır, şer midir?" der.

İkinci tâbirci de önce biraz düşünür ama sonra yüzü aydınlanır:

Hayırdır, Padişahım!" der. "Bu rüya, bütün akrabalarınızdan, yakınlarınızdan daha uzun yaşayacağınıza dalalet eder. Daha nice seneler boyu güzel memleketimizi yüksek adaletinizle idare edebileceksiniz inşaallah.

Padişahın keyfi yerine gelir, ağzı kulaklarında buyurur:

Bu tâbirciyi TÂBİRCİBAŞI yaptım. iki kese de altın verin!

Başından sonuna kadar durumu takip edenler, tâbirciye sorarlar:

Aslında sen de, tâbircibaşı da aynı şeyi söylediniz. Niçin onu c-ezalandırdı da seni mükâfatlandırdı?"

Zeki tâbirci güler:

Elbette aynı şeyi söyledik; ama mühim olan, kimilerine NE söylediğin değil, NASIL söylediğin, karşıdakinin NEYİ, NASIL anlamasıdır?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x